Kategorie

Fast-Act pojemnik 0,5kg

1
Dostępność:
Jest Jest
 (19 szt.)
Cena netto: 280,00 zł 612,54 zł344,40 zł
Fast-Act pojemnik 0,5kg 
Nowy, innowacyjny produkt do neutralizacji wielu zidentyfikowanych, jak i niezidentyfikowanych zagrożeń chemicznych.

FAST-ACT rewolucyjny, powstrzymujący zagrożenia chemiczne system neutralizacji. Jest to aktywny chemicznie sorbent do dekontaminacji niezwykle szerokiego spektrum substancji chemicznych, w tym bojowych środków chemicznych. Zapewnia natychmiastową reakcję w celu wyeliminowania zagrożenia oraz usunięcia wycieku.
Neutralizuje zarówno zagrożenia ciekłe, jak i gazowe* umożliwiając służbą ratowniczym wykorzystanie jednego produktu w obliczu wielu zidentyfikowanych, jak i niezidentyfikowanych zagrożeń.

KORZYŚCI / ZALETY PREPARATU FAST-ACT:
FAST-ACT jest preparatem proszkowym, który adsorbuje i nieutralzuje zanieczyszczenia chemiczne. Jest skuteczny przeciwko zagrożeniom ciekłym i gazowym* w tym:
o kwasy (np. HCl, HF, H2SO4)
o związki halogenowe
o związki fosforowe
o kwaśne i żrące gazy (np. amoniak, chlorowodór, dwutlenek siarki)
o związki organiczne
o chemiczne środki bojowe (np. GD, GB, VX, HD)

BEZPIECZEŃSKTWO: preparat FAST-ACT jest nietoksyczny, niepalny i przyjazny dla środowiska oraz nie posiada właściwości żrących.

JAKOŚĆ: innowacyjny, powstrzymujący zagrożenia chemiczne system neutralizacji oparty na NANOTECHNOLOGII. FAST-ACT jest mieszaniną specjalnie wytworzonego dwutlenku tytanu (TiO2) oraz tlenku magnezu (MgO) o dużej powierzchni czynnej, małych rozmiarach krystalitów oraz wysokiej porowatości, która absorbuje i niszczy chemiczne zanieczyszczenia przez hydrolizę, dehalogencję i dehydrohalogenację. Szybko redukuje kwasy, przemieniając je w sole metali. FAST-ACT posiada unikalne, ulepszone właściwości chemicznej dezaktywacji 100% kwasowych zanieczyszczeń, jednocześnie nie pozwalając, aby końcowa wartość pH przekroczyła 12, niezależnie od mocy kwasu. Pozwala to na bardziej efektywne oczyszczanie i usuwanie w porównaniu z konwencjonalnymi systemami neutralizacji kwasu. Skutecznie zmniejsza ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi, w tym powszechnymi kwaśnymi i żrącymi gazami.

WYGODA: jeden środek do likwidacji wielu zagrożeń dostępny w przenośnych pojemnikach, łatwych w obsłudze, niewymagających specjalnego szkolenia oraz mieszania wstępnego. Dostępne akcesoria do mocowania pojemników na ścianie, w samochodzie. Może być bezpiecznie stosowany na różnych powierzchniach łącznie z podłogami, biurkami, ścianami itp. Aktywny w szerokim zakresie temperatury.

ZYSK: zapewnia szybkie działanie i wysoką wydajność. Jest kompatybilny z istniejącymi technologiami czujników.

* neutralizacja gazów dotyczy produktu w butli ciśnieniowej

FAST-ACT jest dostępny w:

 • Pojemnikach plastikowych, wiadrze

Przeznaczony do usuwania zarówno zidentyfikowanych, jak i niezidentyfikowanych płynnych wycieków substancji chemicznych.

 

FAST-ACT pojemnik 0,5kg 

FAST-ACT wiadro 5kg


 • Butli ciśnieniowej – gaśnicy neutralizacyjnej

 Może być bezpiecznie stosowany w obliczu emisji szkodliwych gazów oraz wycieków ciekłych substancji chemicznych. Jest również skuteczny przeciwko bojowym środkom chemicznym: GD, GB, VX, HD.

FAST-ACT butla ciśnieniowa 1kg

FAST-ACT  butla ciśnieniowa 2kg

FAST-ACT  butla ciśnieniowa 4 kg 

 • W formie rękawicy op. 80szt.

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

 • Zakłady przemysłowe,
 • Laboratoria,
 • Obiekty służby zdrowia,
 • Policja, straż pożarna, jednostki wojskowe oraz inne służby reagowania kryzysowego,
 • Obiekty rządowe,
 • Transport publiczny oraz substancji niebezpiecznych,
 • Obiekty użytku publicznego,
 • Każde miejsce, w którym niebezpieczne substancje chemiczne stanowią potencjalne zagrożenie.